Donateurs

Stichting Gaandeweg is volledig afhankelijk van giften en donaties.
Daarom schrijven we een aantal bedrijven aan met het verzoek te sponsoren, maar kun jij mogelijk ook nog wat bijdragen! Van het totaal wordt (na aftrek van organisatorische kosten) een gedeelte gedoneerd aan de stichting, het overige deel wordt aan het prijzengeld van het Gaandeweg Tourspel toegevoegd! Wil je meedoen dan hierbij het verzoek een bedrag over te maken op rekeningnummer NL91ABNA0534845088 t.n.v. G.H. Meijer met vermelding van je naam/bedrijf en de mededeling “Sponsor+ Gaandeweg Tourspel”.

Donateurs (op alfabetische volgorde):