Reglement CPVV Girospel

  1.  Iedere lijst bestaat uit 25 wielrenners. Je hebt een basisteam van 20 renners die altijd punten kunnen scoren en 5 reserves. Een reserve wordt de eerstvolgende etappe ingezet nadat een renner uit je basisteam is uitgevallen;  
  2. Deelname is tot uiterlijk zaterdag 8 mei 2021 voor 14.00 uur mogelijk via de link naar poules.com op de subpagina “Inschrijving CPVV Girospel” onder “CPVV Girospel”;
  3. Het is toegestaan om met meerdere lijsten deel te nemen;
  4. Het is mogelijk om de lijst(en) zo vaak als nodig te wijzigen tot aan de start van de Giro d’Italia;
  5. De inleg bedraagt € 3,- per ingeschreven lijst.  Het bedrag dient uiterlijk 9 mei 2021 overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL91ABNA0534845088 t.n.v. G.H. Meijer, o.v.v. je Accountnaam (bij poules.com). Indien er niet is betaald komt de betreffende lijst niet in aanmerking voor de prijzen;
  6. De verdeling van de prijzen op basis van het eindklassement is afhankelijk van de uiteindelijke inleg en wordt kort na het begin van de Giro d’Italia vermeld op de subpagina “Prijzen CPVV Girospel” onder “CPVV Girospel”;
  7. Indien de Giro d’Italia noodgedwongen eerder wordt beëindigd, wordt de tussenstand van dat moment automatisch de eindstand;
  8. De organisatie is niet uitgesloten van deelname;
  9. Wanneer de spelregels geen duidelijke oplossing bieden, beslist de organisatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar tourdefrance.gaandeweg@gmail.com

Bezoekers: 569