Reglement CPVV Girospel

  1. Iedere lijst bestaat uit 25 wielrenners. Je hebt een basisteam van 20 renners die altijd punten kunnen scoren en 5 reserves. Een reserve wordt ingezet wanneer een renner uit je basisteam niet kan starten;  
  2. Deelname is tot uiterlijk zaterdag 3 oktober 2020 voor 13.15 uur mogelijk via de link naar poules.com op de subpagina “Inschrijving CPVV Girospel” onder “CPVV Girospel”;
  3. Het is toegestaan om met meerdere lijsten deel te nemen;
  4. Het is mogelijk om de lijst(en) zo vaak als nodig te wijzigen tot aan de start van de Giro d’Italia;
  5. De inleg bedraagt € 3,- per ingeschreven lijst.  Het bedrag dient uiterlijk 4 oktober 2020 overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL17INGB0002364477 t.n.v. E.W.M. Meijer-Linssen, o.v.v. je Accountnaam (bij poules.com). Indien er niet of te laat is betaald wordt de betreffende lijst uitgesloten van deelname;
  6. De verdeling van de prijzen op basis van het eindklassement is afhankelijk van de uiteindelijke inleg en wordt kort na het begin van de Giro d’Italia vermeld op de subpagina “Prijzen CPVV Girospel” onder “CPVV Girospel”;
  7. Indien de Giro d’Italia noodgedwongen (vanwege Corona) eerder wordt beëindigd, wordt de tussenstand van dat moment automatisch de eindstand;
  8. De organisatie is niet uitgesloten van deelname;
  9. Wanneer de spelregels geen duidelijke oplossing bieden, beslist de organisatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar tourdefrance.gaandeweg@gmail.com