Reglement M&M Vueltaspel

  1.  Iedere lijst bestaat uit 25 wielrenners. Je hebt een basisteam van 20 renners die altijd punten kunnen scoren en 5 reserves. Een reserve wordt de eerstvolgende etappe ingezet nadat een renner uit je basisteam is uitgevallen (ook tijdens de Vuelta a Espana);  
  2. Deelname is tot uiterlijk zaterdag 17 augustus 2024 voor 14.00 uur mogelijk via de link naar poules.com op de subpagina “Inschrijving M&M Vueltaspel” onder “M&M Vueltaspel”;
  3. Het is toegestaan om met meerdere lijsten deel te nemen: maximaal 5 per deelnemer;
  4. Het is mogelijk om de lijst(en) zo vaak als nodig te wijzigen tot aan de start van de Vuelta a Espana;
  5. De inleg bedraagt € 6,- per ingeschreven lijst.  LET OP: als je met 5 lijsten meespeelt betaal je slechts € 5,- per lijst!! Het bedrag dient uiterlijk 24 augustus 2024 overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL91INGB0755193725 t.n.v. A. Meijer, o.v.v. je Accountnaam (bij poules.com). Indien er niet is betaald komt de betreffende lijst niet in aanmerking voor de prijzen;
  6. De verdeling van de prijzen op basis van het eindklassement is afhankelijk van de uiteindelijke inleg en wordt kort na het begin van de Vuelta a Espana vermeld op de subpagina “Prijzen M&M Vueltaspel” onder “M&M Vueltaspel”;
  7. Er zijn (in tegenstelling tot het Gaandeweg Tourspel) GEEN dagprijzen;
  8. Indien de Vuelta a Espana noodgedwongen eerder wordt beëindigd, wordt de tussenstand van dat moment automatisch de eindstand;
  9. De organisatie is niet uitgesloten van deelname;
  10. Wanneer de spelregels geen duidelijke oplossing bieden, beslist de organisatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar tourdefrance.gaandeweg@gmail.com