Reglement

 • Iedere lijst bestaat uit 25 wielrenners. Je hebt een basisteam van 20 renners die altijd punten kunnen scoren en 5 reserves. Een reserve wordt ingezet wanneer een renner uit je basisteam niet kan starten;
 • Deelname is tot uiterlijk zaterdag 26 juni 2021 voor 10.00 uur mogelijk via de link naar poules.com op de pagina “Inschrijving”;
 • Het is toegestaan om met meerdere lijsten deel te nemen. Alle deelnemers worden vermeld op de pagina “Deelnemers”;
 • Het is mogelijk om de lijst(en) zo vaak als nodig te wijzigen tot aan de start van de Tour de France;
 • De inleg bedraagt € 6,- per ingeschreven lijst. LET OP: als je met 5 of meer lijsten meespeelt betaal je slechts € 5,- per lijst!! Het bedrag dient uiterlijk 27 juni 2021 overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL91ABNA0534845088 t.n.v. G.H. Meijer, o.v.v. je Accountnaam (bij poules.com). Indien er niet of te laat is betaald wordt de betreffende lijst uitgesloten van deelname;
 • De verdeling van de prijzen op basis van het eindklassement is afhankelijk van de uiteindelijke inleg en wordt kort na het begin van de Tour de France vermeld op de pagina “Prijzen”;
 • Er zijn in ieder geval prijzen voor de 10 lijsten met de meeste punten. Ook voor de lijst die met 30 ingevulde startende renners geen enkel punt weet te behalen is er een prijs, nl. de 0-punten jackpot ter hoogte van € 50,-. Indien er meerdere lijsten met 0 punten zijn, wordt de jackpot evenredig verdeeld. Als er geen lijst met 0-punten is, wordt de jackpot verdeeld over de 3 lijsten met de minste punten, respectievelijk € 25,- voor de onderste, € 15,- voor de op een na onderste en € 10,- voor de op twee na onderste lijst in het eindklassement;
 • Bij iedere meetellende etappe kan er daarnaast een dagprijs gewonnen worden ter hoogte van € 15,- door de deelnemer die met zijn of haar lijst de meeste punten scoort met de top 10 van de desbetreffende etappe (bij gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald door loting);
 • Het klassement wordt (onder voorbehoud) dagelijks op de pagina “Klassement” bijgewerkt;
 • De organisatie is niet uitgesloten van deelname;
 • Indien de Tour de France noodgedwongen eerder wordt beëindigd, wordt  de tussenstand van dat moment automatisch de eindstand;
 • Wanneer de spelregels geen duidelijke oplossing bieden, beslist de organisatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar tourdefrance.gaandeweg@gmail.com