Reglement

  • Iedere lijst bestaat uit 25 wielrenners. Je hebt een basisteam van 20 renners die altijd punten kunnen scoren en 5 reserves. Een reserve wordt ingezet wanneer een renner uit je basisteam niet kan starten (ook tijdens de Tour de France);
  • Deelname is tot uiterlijk zaterdag 29 juni 2024 voor 12.00 uur mogelijk via de link naar poules.com op de pagina Inschrijving;
  • Het is toegestaan om met meerdere lijsten deel te nemen. Je kunt je lijst(en) zo vaak als nodig wijzigen tot aan de start van de Tour de France;
  • De inleg bedraagt € 7,- per ingeschreven lijst. LET OP: als je met 5 of meer lijsten meespeelt betaal je slechts € 6,- per lijst!! Het bedrag dient uiterlijk 6 juli 2024 overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL91INGB0755193725 t.n.v. A. Meijer, onder vermelding van je Accountnaam (bij poules.com). Indien er niet is betaald komt de betreffende lijst niet in aanmerking voor de prijzen en zal ook niet meer zichtbaar zijn in het klassement;
  • De verdeling van de prijzen op basis van het eindklassement is afhankelijk van de uiteindelijke inleg en wordt na 6 juli 2024 (= deadline betaling inleg) vermeld op de pagina “Prijzen”;
  • Er zijn in ieder geval prijzen voor de 10 lijsten met de meeste punten. Ook voor de lijst die met 25 ingevulde startende renners geen enkel punt weet te behalen is er een prijs, nl. de 0-punten jackpot ter hoogte van € 50,-. Indien er meerdere lijsten met 0 punten zijn, wordt de jackpot evenredig verdeeld. Als er geen lijst met 0-punten is, wordt de jackpot verdeeld over de 3 lijsten die met 25 ingevulde startende renners de minste punten weten te behalen, respectievelijk € 25,- voor de onderste, € 15,- voor de op een na onderste en € 10,- voor de op twee na onderste lijst in het eindklassement;
  • Bij iedere meetellende etappe kan er daarnaast een dagprijs gewonnen worden ter hoogte van € 15,- door de deelnemer die met zijn of haar lijst de meeste punten scoort met de top 10 van de desbetreffende etappe (bij gelijk eindigen wordt de winnaar bepaald door loting);
  • De organisatie is niet uitgesloten van deelname;
  • Indien de Tour de France noodgedwongen eerder wordt beëindigd, wordt  de tussenstand van dat moment automatisch de eindstand;
  • Wanneer de spelregels geen duidelijke oplossing bieden, beslist de organisatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar tourdefrance.gaandeweg@gmail.com

leeg

leeg